yargıtay

1961 anayasasıyla türk hukuk sistemine girmiş olan ( yargıtay, danıştay, sayıştay ve anayasa mahkemesi) yüksek mahkemelerden biridir.
özel hukuk kapsamındaki adli vakaların temyiz mercidir.