yargıtay

1961 anayasasıyla türk hukuk sistemine girmiş olan ( yargıtay, danıştay, sayıştay ve anayasa mahkemesi) yüksek mahkemelerden biridir.
özel hukuk kapsamındaki adli vakaların temyiz mercidir.
metro holding’in patronu galip öztürk de dahil 47 sanık hakkında “örgüt kurmak ve yönetmek” suçundan 7 yıl 11 aylık hapis cezasını dün onayan yargı organı. peki içeri alınacaklar mı hapis yatacaklar mı göreceğiz.