yaşar nezihe bükülmez

1882 doğumlu kalemiyle kelimeleri ısıtan o kelimelerlede adamın ciğerini dağlayan kadın şair, şairimiz, şiirlerinde emekten ve emekçilerden çokça bahseder ve bir kadının ağzından en iyi yazılanlardan biri olan aşk üzerine söylenmiş şu dizelerin sahibidir;

aşkı müşkül gizlemek, halka ayan etmek de güç
zahm-ı hicran-ı dîl’i lâkin nihan etmek de güç.

hâki payinden cüdayım gerçi ol şûhun, fakat,
visali için ağyare arzı imtinan etmek de güç,

eylerim belki dil-i cânânı rencide diye,
her saat, her lâhza feryad-u figan etmek de güç,

yare talimi vefa ettikçe cevr eyler bana,
neyleyim nâmihribanı, mihriban etmek de güç.

kahru zilletle sürünmek - doğrusu - âsân değil,
bir elîm mevkideyim ki terk-i can etmek de güç,

neş’elerden gam, sürurlardan sefa his eyliyor,
kalbi nâşâdı nezihe şadıman etmek de güç!