yeğlemek

tercih etmek anlamında kullanılan bir kelime.