yeni alman sineması

rainer werner fassbinder, werner herzog ve wim wenders gibi önemli yönetmenleri bünyesinde barındıran 1960'lı yıllarda bir grup kısa film yönetmeninin biraraya gelerek imzaladığı manifesto ile başlayan sinema akımıdır.
querelle ile son dönemini yaşayan ve zirve yapan hardcore sinema algısı. gerçi 90lar ve 2000lerde de yeni sinemacı olduğunu iddia eden alman yönetmenler çıkmadığı değil, ancak hiçbirinde bir nosferatu ya da querelle'nin dokusu yoktu. günümüzdeki temsilcileri ise yenici olmak bir yana alelade bağımsız film olmaktan öteye geçemediler.