yeni siyaset arayışı

şunu anladık ki,

insanlar artık siyasetçilerin,ideolojilerin putlaştırılmadığı... (r.tayyip erdoğan vs atatürk)

yasak zihniyetiyle değil özgürlükçü düzenlemelerle toplumsal hayatın çeşitlendirildiği..

türk,kürt,dinci,dinsiz diye insanların ayrıştırılması üzerinden değil

"insan, doğa, temel hak ve özgürlüklere" saygıyı temel alan bir yeni siyaset arayışı içine girmiştir.

aslında halk kendi nezdinde konsensusunu sağlamıştır,

eskiden kemalizm'in yasaklarını savunanlar artık bunun ne kadar hatalı ve yanlış olduğunu kendi tecrübeleriyle anlamıştır, şimdi aynı yasakçı totaliter erdoğan algılayışı da tıpkı eski kemalizm gibi miyadını doldurmuş oldu.

halk aslında ilk kez aynı noktada birleşti, devlet sadece insan içindir.
gezi ile doğum safhası çok kanlı olmuş ama sonun da doğmuştur.
doksan yıllık virane siyaset kalıpları parçalanacak inşallah.