yeni yök yasa taslağı

4 yıl okutulan işletme, turizm ve otelcilik ile bankacılık gibi bölümlerin 2 seneye düşmesi, mühendislik ve eczacılık 5, mimarlık ve diş hekimliği 6 yıla çıkarılması öngörülen yök taslağıdır.

http://gundem.milliyet.com.tr/isletme-2-yil-mimarlik-6-yil/gundem/gundemdetay/28.02.2013/1674385/default.htm