yeniden sev

yine yeni yeniden ile karıştırılan nilüfer den dinlenmesi gereken müthiş parça.

birkaç cümle ile de mükemmel bir şarkı yapılabileceğinin çarpıcı bir kanıtı.