yıldız

gökyüzü falına göre varlığı yarın açık bir hava olacağına işaret eden parlaklık.
kendi ışıtma reaksiyonlarını gerçekleştirebilen, evrimini h-r diyagramına göre tamamlayan, sadece optik bölgede değil yaşına ve kütlesine göre tüm elektromanyetik spektrumda ışıma yapabilen* gök cüsümleridir..