yine mi anket

anket görmekten gına gelmiş sözlük yazarı yakarışı.