yoshimitsu

bir tekken karakteri. tuhaf tuhaf hareketler yapması ile meşhurdur.

"no eye, no ear, no nose, no mouth, no body, no mind, no shape, no shape."