zat-ı muhterem

muhterem zat = saygıdeğer kişi.
saygı duyulması gereken, önem verilen bir kişi. hürmet sözcüğünden türemedir muhterem.
çoğulu, zevat-ı muhterem. zevat, zat'ın çoğulu olduğundan dolayı...

kinaye olarak kullanılırsa, o kişinin tuhaflığına, kerameti kendinden menkul oluşuna da işaret ediyor olabilir.