zenc isyanı

islam tarihinin saklanan olaylarının başında gelen köle isyanıdır.batının spartaküs isyanının müslüman versiyonudur.abbasiler döneminde tarlalarda çalışan kölelerin insanlık dışı çalışma koşullarına ve ikinci sınıf insan muamelerine dayanamayıp başkaldırmalarıyla isyan ateşi yanmıştır.bir kaç başarısız girişim sonucu ali ibn muhammed adında babası özgür annesi köle olan bir köle liderliği ile hızla yayılıp halifeliği tehdit eder hale gelmiştir.isyanın başlangıcı kölelerin harici mezhebine bağlı olmasından dolayı mezhepsel isyan diye yazılsada işin aslı öyle değildir.ezilen,emeği sömürülen,hor görülen kölelerin isyanıdır.isyan eden köleler el-muhtera yani özgür kent adında tamamen emekten ve özgürlükten oluşan bir şehir kurup köleliği yasakladılar.tüm sakinlerinin emeğinin ve kazancının ortak olduğu bu kentte sosyal adaleti hakim kıldılar.ali ibn muhammed artık sahibülzenc yani zencilerin lideri-sahibi olarak biliniyordu.lakin sermaye düzeni ve islamın sözde halifesinin hoşuna gitmeyen bu şehir ve ikinci sınıf arap olmayan köleler artık çok oluyordu.sultan bir kaç kez yenilse de en sonunda bu isyanı bastırdı.ibreti alem için o zamana kadar kimsenin görmediği şekilde onlara göre asi çapulcular gerçeğe göre özgürlük savaşçılarının derilerini yüzüp şehir meydanlarında teşhir etti.onları öyle bir sildi ki tarih kitaplarında adı bile geçmiyor artık.sermaye ve zalim sultanlar yazdırmadı kitaplara.yazanlar ise onları şiiliği yada hariciliği yaymaya çalışan pis afrikalılar olarak yazdı.
ama tarih hep muktedirlerden yana değildir.doğruyu yazan elbet birileri vardır.her ne kadar bilinmese de islam tarihinde köle isyanları vardır.her zaman sömürüye,adaletsizliğe,zenginliğe düşman olan ses çıkaran ve isyan edenler olacaktır.
siyasi islam yok saysa da olmuştur ve olacaktır.allah zalimin zulmüne isyan edip bu uğurda can verenleri cenneti nasip etsin.

ayrıntılı bilgi için:

http://mehmetselvi.wordpress.com/2012/04...