zıkkımın dibi

zıkkımın köküyle eşdeğerdir.
zakkum bitkisinin çok acı olan özsuyunun lezzetini ifade eder!