zugasi berepe

kazım koyuncunun grup dinmeyenden önce kurduğu ilk grubu. ilk çıkış zamanlarında çok büyük bir heyecanla karşılanmışlardı çünkü lazca diye bildiğimiz dilin celeyrum ve cideyrum dan ibaret olmadığını, aksine köklü bir geçmişin izlerini taşıyan köklü bir dil olduğunu öğrenmemizi sağlamıştı. isimlerinin türkçe anlamı ise güneşin değil, denizin çocuklarıdır