adam sarrafı

mecazi anlamda kullanılan ifadedir. insanların karakterini çabuk anlayacak duruma gelmiş kimseye denir.
bir sitedeki veya bir bardaki herkesle yatmış olan kişi .