adamın dibi

yeryüzünün en samimiyetsiz söz öbeği.