adaptasyonla evrimi ayrı şeyler sanan insan

8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarında da evrim başlığı altında değil de "evrim" kelimesini kullanmaktan bile korkan insanlar yüzünden tek başına adaptasyon olarak öğretilmesinin ve bu şekilde akıllara başta kazınmasının etkisi olabilir bu tarz bir bakış açısında. kutuplarda yaşayan hayvanların beyaz kürklere sahip olması evet adaptasyondur ve ayrıca evrimin de bir sonucudur. adaptasyon evrim başlığı altında incelenen bir konudur ve canlıların çevre koşulları etkisiyle geçirdikleri mutasyonlar ve tür içi rekombinasyonlar temelinde (bkz:mayoz bölünme) doğal seçilime uğraması sonucu farklılaşan bireyler arasında ortama en adapte/uygun özelliklere sahip olanların hayatta kalması ve diğerlerinin elenmesidir. (bkz:survival of the fittest)
ortama daha iyi adapte olmuş olanlar (tamamen şansa bağlı bir olaydır) doğal seçilime uğrayacak (geniş zaman periyotlarında incelendiğinde kesinlikle şansa bağlı bir olay değildir) ve "adapte" olmuş özelliklerle ortamda yaşamını sürdüren bir popülasyon oluşacaktır. tanrının kutup ayılarını kutuplara koymuş olduğu veya çöl tilkilerini büyük geniş yüzeyli kulaklara sahip bir şekilde çöllerde birden yarattığı düşüncesi adaptasyon değildir. bu yüzden de adaptasyonun doğruluğuna inanıp evrimi reddetmek çelişkili bir düşüncedir. ha farklı evrim teorileri ve adaptasyon, teorinin temelleri elveriyorsa aynı düşünce sisteminde varlığını sürdürebilir ama dinlerde anlatılan yaratılış "kişiden kişiye değişmeyen" yani "bir tanımı olan" evrim teorisiyle ve bu sebeple de doğrudan adaptasyonla çelişir.