afaki

2 Entry Daha
nesnel anlamına gelen osmanlıca kelime. ufuk ile kökdeştir. kelimenin k sesi arka damaktan çıkartılır ve bu kelimeyi oldukça estetik bir konuma yükseltir.

ördek cümle:
ufuktan gelen ördeklerin tahkiyesi addolunacak bu öykü naturalistane bir afakîliği çağrıştırmaktadır.