ağız kalabalığı

birbirini tutmayan gereksiz sözler.