akıl karı

akla yatkın olup genel olarak herkes tarafından kabul gören.
akıl kÂrı şeklinde a şapkalı yazılmazsa yanlış anlaşılabilecek hede. * *