akıllı tasarım

akıllı tasarımdan kasıt doğadaki yapılardır, mesela gözlemlenebilir olan ve akıllı bir tasarımcı gerektiren dna’nın karmaşıklığı. bu başlık altında “yapi” dan kastettiğimiz, bir şeylerin sonsuz bir işbirliği motifi ile planlanmasıdır...