alınganlık

ilişkileri bitiren durumdur.
sözlükteki bazı genellemelere karşı gösterilen davranış. tamamen ortaya söylenmiş bir sözü üzerine alınabilen yazarlar yok değil. *