alper gencer

son birkaç saattir şiirlerini soluksuz okuduğum şairdir. müslüman kimliiği ön plana çıktıysa da politik bakımdan türkiye'nin başına bela olan cinsle en az türkiye'nin geri kalanı kadar anlaşamadığı açıktır. şiirlerindeki hümanizm, anti-siyonisizm ve anti-kapitalism gibi ifadeler ve imgelemler elemanın purist müslüman tayfadan yani sosyalizme yakın müslümanlardan olduğunu akla getirmiştir. yazdıklarına bakıldığında çağın hastalığı olan "acelecilik"ten etkilendiği yani şiirlerini yeniden yeniden gözden geçirmeden yayımladığı göze çarpsa da (çok güçlü satırlar ne yazık ki nispeten hayal kırıklığı yaratanlarla iç içe geçmiş durumda) ancak türk şiirinin son durumu göz önüne alınınca kendisinin gayet heyecan uyandırıcı olduğunu söylemeden geçmemek gerekiyor...

politik satırlarına örnek olarak şu okunablir...

""ey çoğunluk,
azalın!
azalın siz çoğaldıkça
muaviyeleşiyorsunuz
birlik
putunuz olmuş
merhametten çok cezayı konuşuyorsunuz...
.
.
.
ey çoğunluk,
azalın!
azalın siz çoğaldıkça
zaptiyeleşiyorsunuz
allahı kaydınıza geçirmek için ne de çok uğraşıyorsunuz
peygamber
işportanız olmuş
hadisler alıp hadisler satıyorsunuz
kitap
yardakçınız olmuş
ayetleri yorumlarken yeniden yazıyorsunuz..."

başka eserleri için de bakıveriniz: http://alpergencer.blogspot.com/ *