amonra

m.ö. 2400 ulusal bir tanrılığa ulaştı, ve daha sonra amun ile birleşip amun-ra'yı oluşturdu. ra diğer tanrılardan daha köklü bir yapıya sahip olduğundan çoğu olaylarda diğer tanrılara emir verdiği ve yönetici olduğu vurgulanmaktadır.amun-ra en güçlü tanrıydı ve mısır'ı bir teokrasi'ye çevirdi. sonraki zamanlarda; yeryüzü tanrısı atum güneş'i batıran tanrı olduğuna inanıldığı için; ra'nın güneş battıktan sonraki haliydi. khepri; güneşi gökyüzünde hareket ettiren tanrı; zamanla ra'nın bir parçası oldu; ra'yı doğan güneş kıldı.
amon-ra'nın kimliği yunan ve roma mitolojilerinde jupiter ile birleşmiş; zeus'un şehri diospolis; thebes'a adanmıştı. m.ö. 14'üncü yüzyıla kadar aynı şekilde varolan ra; akhenaten zamanında aten tek tanrısına inanış geçtiğinde tek tanrılığını yitirdi.
ancak; ra her zaman tek tanrı olarak görülüyordu. ra'ya ilahi (m.ö. 1370), panteizm doğasında; ra'nın gelen çoktanrıcılıkla olan savaşını anlatıyordu. içinde birçok tanrı'nın ayrı bir tanrı olarak değil de; ra'nın bir parçası olarak varolduğunu anlatıyordu.
amen'in gücünü ra'ya yansıttığı veya tam tersi durum olan ra'nın gücünü amen'e yansıttığı düşünülür.
bu büyük mısır tanrısının adı, kitaplı dinlerdeki duaların sonunda söylenegelen " amen" ve " amin"in ta kendisidir!