ani harabeleri

görmeyi en çok istediğim yerlerin başında gelir. irili ufaklı kiliselerin, şapellerin farklı inanç biçimlerinden kalıntıların yer aldığı bu kapsayıcılığından ötürü "mabetlerin kenti" ünvanını almış kars il sınırları içersinde yer alan yapılar bütünü. uzun uzun; sindire sindire gezeceğim bir bahar günü. bu bahar değil belki ama mutlaka gideceğim. komşuya selam çakıp bir kürtçe bir de ermenice türkü söyleyeceğim.
mükemmel bir doğal güzelliğin içinde yer alan, binlerce yıllık kilise ve eserlerden oluşan ören yeri. ben de görmek isterdim.