anıt

duyguları sembolize eden, taş, beton gibi yığınlara yüklenen mana.