antitez

genel kabul gören fikre karşı çıkan zıt fikir. bir nevi tezlerin muhalefet diyebiliriz.