anunaki

insanın genetik mühendislik ile iş gücü yaratmak için uzaylılar tarafından üretildiğini, savaşların da kaos ve karışıklık ile dünyayı idarelerinde tutmak için yine onlar tarafından çıkarıldığını öne süren zecharia sitchinin babil ve sümer metinlerinde geçtiğini belirttiği, anlamı "yukarıdan aşağıya gelenler" olan sözcük.

bir inanışa göre, bundan 450 000 yıl önce, "nibiru" ya da "marduk" adlı bu gezegenden bazı mineraller almak üzere dünyamıza yollanmış olan ekibe verilen isimdir. başlarında, sümer dininin en büyük tanrısı olan enlil vardı. enki, inanna, ninlil, ereşkigal gibi diğer "tanrı"lar da aslında bu ekibin "beyin takımı"nı oluşturmaktaydı. gelirken, yanlarında madenlerde çalıştırmak üzere eğitilmiş iri cüsseli, devasa işçiler getirmişlerdi ki bunlar tevrat'taki "nefilim"e denk geliyordu. bir süre sonra ağır şartlara isyan eden devlerin yerine, dünyadaki varolan en uygun yaratık seçilmiş, bu maymunsu yaratık üzerinde genetik işlemler uygulanarak "insan nesli" geliştirilmişti.

annunakiler arasında, bu insanlarla ilişki kuranlar da çıkmıştı ve bir anlamda "melez tür" yaratma deneyleri yapılmıştı - aynı, yaratılış bölümünde "tanrının oğullar,ı insan kızlarını eş olarak seçti" ayetinde söylendiği gibi. tevrat'ın "genesis" bölümünün 6. kısmında adları geçen ve tufan'dan önce insan oğullarının kızlarıyla evlenen "nefilimler" in 12.ci gezegenden geldiği yazar. "nefilim" sözcüğünün özgün anlamı "tanrı'nın oğulları" veya "göklerden gelen devler"dir. onbinlerce yıl bu insanları çalıştıran nibiru sakinleri, yani "annunakiler", isa'dan önce 1600 dolaylarında, aralarındaki bir dizi karışıklık sonucu dünyadan ayrıldılar.