arı

en gizemli, en organize ve en üretken canlı türlerinden biri!

(bkz: bal arısı)
saf, katkısız anlamlarına da gelen sözcük.