aristo mantığı

m.ö. 4. yüzyılda yaşamış olan yunan filozofu aristo'nun mantık bilimine ve yorumuna verilen isim. 'organon' isimli kitabı aristo mantığı ve düşüncesi üzerinedir. aristo'nun organon adı altında toplanan 6 kitap vardır. bunlar:

* birinci analitikler
* ikinci analitikler
* topikler
* önermeler
* kategoriler
* sofistik deliller
* karaoke

aristo mantığı iki değerli mantıktır. bir önerme ya doğrudur, ya da yanlış... bu mantığın en önemli yönü tasımlardır.

bütün insanlar ölümlüdür. sokrates bir insandır. öyleyse sokrates ölümlüdür.

aristo platon'un öğrencisidir. platon öldükten sonra kendi okulunu kurmuş, kendi felsefesini oluşturmuştur. birçok bakımdan da hocasından farklılaşmıştır