artı oy verirken kabız eksi verirken ishal olmak

bağırsak düzensizliğinin, bilişsel ve davranışsal düzlemlere sıçradığının alametidir.
geçici olması ümit edilir...
5 Entry Daha