artık

içildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan.
"bundan sonra" , "bir daha" anlamlarına da gelen kelime.