aşikar

apaçık ortada, meydanda anlamında kullanılan sıfat.
ben lafımı ortaya söylerim..isteyen alır istemeyen almaz...
önünde duran karpuza üzüm diyenlere kullanılır.