atom fiziği

atomu ve atomlar arasındaki reaksiyonları inceleyen fizik dalı. burada cisimlerin etkileştiği elektro manyetik ışımalar, dalga fonksiyonları ve temel atom yapısı incelenir.

(bkz: atom fiziğine de profesörlüğe de lanet olsun.)
(bkz: spektrometre )