ay ışığı

geceyi aydnlatan. ay ışığının parklaklığı, ay parçası anlamına gelen kelime de rahmetli halamın adı.