aye aye

küçük ve bahtsız bir lemur türü.
pejmürde ve yılgın bir görünüme sahip...
görenin sadaka veresi gelir!