aynı tas aynı hamam ve de tellak

aynı kese, aynı göbek taşı, aynı kir, aynı pas bari tellak iyi olsa