aynı tas aynı hamam

rutine bağlanmış gelişmeyen. biraz da gerçek anlamıyla düşündüğümüzde aynı tası kullanıp aynı hamamda olmanın verdiği sıkıntıyı hoşnutsuzluğu dile getiren durumlardır, bari peştemaller değişseydi en azından diyebileceğimiz memnuniyetsizlik ifadeleri.
belirli bir durumla ilgili herhangi bir değişiklik olmaması durumunda söylenen sözdür.*