ayrılık sakalı

her ne kadar bedenin, ruhun terkedilmişliğine bir örnek teşkil etse de en azından hayatın devam ettiğine bir kanıttır, yaşama belirtisidir.
genellikle kesilmeyen sakaldır.
yakıştığını anlayıp devam ettirdiğim sebebi sakaldır.