ayrımcılık suçu

tcknin 122'nci maddesinde yer alan suç tipi.
madde metni:
ayırımcılık
madde 122. - (1) kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;

a) bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hâllerden birine bağlayan,

b) besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,

c) kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,

kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir !
yasa da benzeri sebebler demesi yoruma acik anlamiba gelir . kanun koyucu bu yasayi duzenlerken kazuistik bir yasa yapmamis bu otekilestirmeyi sinirlamamistir !