ayrımcılık

ırk,etnik köken ,ulusal ya da toplumsal köken,renk ,cinsiyet,cinsel yönelim,yaş ,din,inanç,dil, mülkiyet, engellilik, doğum(meşru,gayrı meşru dedikleri olay),siyasal ya da diğer görüşlere dayalı olarak gerçekleştirilen tüm hak ve özgürlüklerin herkes tarafından tanınmasını ve kullanılmasını engelleyen muamelelerdir.
en büyük insanlık suçudur. var olmak haktır.
konu cinsel arayışlar olduğunda kişilerin beğendiği, hoşlandığı vücut tipi, özellikler ön plana çıkabilir. bunu bir ayrımcılık olarak görmemek lazım.
ayrımcılık, direnişi ve eleştirel düşünceyi tetikleyen ya da tam tersine neden olan insan onurunu yerin dipine sokan kötülüktür.
hayatımda insan değerlendirmesi seviyesinde sadece bir tanesine yer verdiğim eylemdir. o da iyi insan kötü insan ayrıştırmasıdır.

bu ayrıştırma dışında hiçbir karşılaştırma, sınıflandırmayı, alt kategorilendirmeyi ve bunlara dayanan farklı muameleyi kabul etmemekteyim.

din,dil,ırk,düşünce,yönelim,hayat yaşantısı,görünüm, giyiniş, konuşma vs. o kişinin kıyas kıstası sayılmıyor benim için. herkesi elimden geldiğince anlamaya ve sevmeye çalışıyorum. ayrıca sayılanların hepsinde kabul gören vasıflara sahip olup kötü olan insan yok mu sanki bu dünyada?

bu yüzden insanın yoğurulduğu malzemelerin çeşidinin önemi olmaksızın, o karışımların onu iyi bir insan haline getirip getirmemesiyle ilgileniyorum.