ayrımcılık

ırk,etnik köken ,ulusal ya da toplumsal köken,renk ,cinsiyet,cinsel yönelim,yaş ,din,inanç,dil, mülkiyet, engellilik, doğum(meşru,gayrı meşru dedikleri olay),siyasal ya da diğer görüşlere dayalı olarak gerçekleştirilen tüm hak ve özgürlüklerin herkes tarafından tanınmasını ve kullanılmasını engelleyen muamelelerdir.
en büyük insanlık suçudur. var olmak haktır.
konu cinsel arayışlar olduğunda kişilerin beğendiği, hoşlandığı vücut tipi, özellikler ön plana çıkabilir. bunu bir ayrımcılık olarak görmemek lazım.
ayrımcılık, direnişi ve eleştirel düşünceyi tetikleyen ya da tam tersine neden olan insan onurunu yerin dipine sokan kötülüktür.