azimli sıçan duvarı deler

"azimle sıçan duvarı deler" gibi olduğu sanılan atasözüdür. azimli olunduğunda başarı gelir anlamındadır.