başı ben olacağım

aklıma "tren" olayını getiren tümce.
hakkaten de, "herşeyin başı" bir heyecan ve imrenme kaynağıdır...
örneğin halay başı,...vb.
e haksız da sayılmaz tabi insanoğlu; ağzının ve aklının tadını bilir keratalar!