bekçi

bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse.