bilgisayar görsellerine attırmaktan monitörü eskitmek

peçeteye denk getirememek, ya da dini imanı olmaz misali rast gele sağa sola ateş etmek masülü boşalma neticeleridir.

pas tutan, kirlenen, enkaz, hurda şekline bürünen monitörün dili olsa da konuşsa kimbilir neler anlatacaktır. monitör değiştirme durumlarında azami ihtimam seviyesinde özen gösterilmesi tavsiye edilir. cetvel, pergel, gönye ile uygun açı çalışması yapılması halinde monitöre isabet olasılığı asgari düzeye çekilebilecektir.
laptop kullanıcısı detect.
israftan zevk alan müsriflerin becerisi.
ne oldum değil, ne olacağım demeli...