bir sinema filmine bilet almışım

yüzyüzeyken konuşuruz 'un ilk şarkılarından sözden ziyade kulak dolduran tınılarıyla severim.