bit yeniği

bit denilen asalağın, bir bitki üzerinde oluşturduğu iz... *
küçüktür ama, etkilidir hani...