bloomsbury topluluğu

bir grup ingiliz sanatçı, yazar, düşünür, felsefeciden oluşan gruptur. üyeleri arasında en bilinenler lytton strachey, (bkz: virginia woolf), saxon sydney turner, john maynard keynes, (bkz: edward morgan forster), duncan grant, vanessa ve clive bell, roger fry, leonard woolf. grup üyeleri resmi bir grup ya da dernek anlayışıyla değil sanatın sonsuz faydalarının kendilerini birarada tuttuğu görüşündedir. lonrdra'da bloomsbury civarında yaşar ve çalışırlardı. grup üyeleri arasında kanbağı, entelektüel, sosyal, cinsel bağlar mevcuttu. hepsi çok yakın arkadaştı.