chiaroscuro

barok dönemde ve rönesans döneminde de kullanılan 4 kanonik çizim moddundan biridir. resimde bazı bölümleri karanlık, bazı bölümleri aydınlık boyama tekniğidir. barok dönem için caravaggio, rönesans için leonardo da vinci tablolarına bakılabilir. barok dönemde, kontrastın fazla tutulması "dramatik" bir anlam katarken, rönesans döneminde daha az kontrastlı ışık oyunlarına yer verilmesindeki amaç resime üç boyut katmak ve figürlere canlılık kazandırmaktır. diğer moddlar için;

(bkz: sfumato)

(bkz: cangiante)

(bkz: unione)
fotoğrafçılıkta rembrandt aydınlatması/ışığı olarak geçen teknik/efekt.