çığ

farklı nedenlerden dolayı, dağdan aşağıya kayan büyük kar yığını.