çığ

farklı nedenlerden dolayı, dağdan aşağıya kayan büyük kar yığını.
ingilizler alfabeleri ile yazmak isteseler yazamayacaklarıdır. *